Janine Versteeg

Communicatie verbindt

Ondersteunde Communicatie Werkwijze

 

Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de communicatie zullen gesprekken plaatsvinden met ouders en andere betrokkenen, zal ik onderzoek doen en op diverse plekken observeren. Vaak is het nodig om mensen uit verschillende settings te betrekken zoals een leerkracht, logopedist, fysiotherapeut e.a. Dan maken we met elkaar een plan met betrekking tot de meest passende manier van communicatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld het gebruiken van gebaren, losse pictogrammen, een communicatieboekje of een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer.

 


Advies Ondersteunde Communicatie

Als er overeenstemming is over de manier van ondersteunde communicatie (OC) kan er contact gelegd worden met een leverancier van communicatiehulpmiddelen. Zij kunnen de verschillende mogelijkheden laten zien. Wanneer er een keuze is gemaakt voor een OC hulpmiddel kan ik een aanvraag doen en een motivatie schrijven zodat het hulpmiddel vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

 


Implementatie OC hulpmiddel

Het leren communiceren met een hulpmiddel is als het leren spreken van een andere, veelal nieuwe taal. Dit wordt het beste geleerd door dit te doen in de dagelijkse situaties. Voor (niet sprekende) kinderen en volwassenen geldt: zien communiceren met een communicatiehulpmiddel doet communiceren met een communicatiehulpmiddel. Dit vergt een gedegen plan van aanpak voor alle betrokkenen. Om ervoor te zorgen dat het communicatiehulpmiddel geïntegreerd wordt in het dagelijks leven geef ik begeleiding thuis en geef ik trainingen aan het netwerk zoals school, dagbesteding, woonvorm etc.

 


Duurzame begeleiding

Ook wanneer een behandeltraject is afgelopen kunnen we in een later stadium weer afspraken maken als er bijvoorbeeld vragen zijn rondom de technische aspecten van het communicatiehulpmiddel, het up-to-date houden van het vocabulaire of wanneer er nieuwe hulpvragen zijn.

 


Scholing

Ik verzorg workshops, trainingen voor ouders en professionals van bijvoorbeeld kinderdagverblijven, therapeutische peutergroepen, etc. Dit kan ook op maat gemaakt worden voor bepaalde cliënten of voor teams van instellingen, scholen, stichtingen, etc. De workshops kunnen gaan over:

  • Basis van Ondersteunde Communicatie
  • Implementatie van Ondersteunde Communicatie
  • Interactief en ondersteund voorlezen


Coaching

Mensen met een communicatieve beperking die tegen persoonlijke kwesties aanlopen in het dagelijks leven kunnen bij mij terecht voor een coaching gesprek -of traject. Dit geldt ook voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks spreken. Zie ook: Coaching

Janine Versteeg

Zandhofsestraat 57
3572 GC Utrecht
tel. 06 38502421

Waarom OCenCoaching

Denken in talent!
Deskundig en energiek
Out of the box
Maatwerk voor jou

Ik werk samen met:

RTD
AssistiveWare
Eelke Verschuur
Jabbla
KMD
Quo Vadis
RdG Kompagne
HeelCentrum
ABA Center international
Image

Janine Versteeg

Zandhofsestraat 57
3572 GC Utrecht
tel. 06 38502421